Kobi Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? | İyi Getiri - Para Kazanma Portalı

Kobi Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kobi Desteği Nasıl Alınır

KOBİ, tanım itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme anlamına gelmektedir. Türkiye’deki şirketlerin %99’undan fazlasını KOBİ’ler oluşturur. Çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da yıllık mali bilanço toplamı 40 milyon Türk Lirası’nın altında kalan işletmeler KOBİ sınıfında değerlendirilir. KOBİ’ler yine çalışan sayısına göre kendi arasında da Mikro Ölçekli, Küçük Ölçekli ve Orta Ölçekli olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılır.

KOBİ’lerin Varlığı Neden Önemlidir?

Çağımızın baş gösterdiği değişliklerden olan “Küreselleşme” ile artık ülkeler arası değil, özel sektörler arası bir rekabet hâsıl olmuştur. Üretim ve ithalata dayanan gelişmişlik düzeyi, özel sektörün büyüklüğü ve iş görürlüğü ile artış göstermektedir. Bunun neticesinde de özel sektör odaklı bir yaptırım politikası her ülkenin temel amaçlarından birisi olmaktadır. Oluşturulan destek programları ve teşviklerle özel sektörün gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özel sektörün küçük bir parçası gibi görünse de KOBİ’ler, ülkemiz adına faaliyet gösteren şirketlerin %99 bir oranla aslında bir yapı taşıdır. Buradan hareketle, ülkenin gelişmişlik seviyesini geliştirip, küresel alanda söz sahibi olabilmenin en önemli etkisi KOBİ’lerin desteklenmesi ile gerçekleşecektir.

KOBİ Destek Programları Nelerdir?

Ülkemiz genelinde KOBİ’lerin desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında birçok destek programı hazırlanmıştır. Özellikle özel sektör ile kamu işbirliğinde, KOSGEB öncülüğünde KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 2009 yılının mayıs ayından bugüne değin KOSGEB, binlerce KOBİ’ye destek sağlamış, işletmecilerin yüzünü güldürmüştür.

KOSGEB’in dışında kamu ve özel bankalar da işletmecilere özel kredi imkânları ile bu programa destek sağlamışlardır. Düşük faizle, yüksek vadeyle kredi vererek işletmesini daha yukarılara taşımak arzusu içindeki vatandaşlara bir basamak olmuş, yok olma durumuna gelen işletmelere ise bir umut kaynağı olmuştur.

Kadın Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

Başlıklar1 Kadın Girişimcilere Ne Kadar Destek Veriliyor?2 Kadın Girişimci Desteklerinin Avantajları Nelerdir?3 Kadın Girişimcilere Hangi Alanlarda Destek Veriliyor? KOSGEB tarafından sunulan hibe...

Can Simidi KOBİ Kredisi

KOBİ’ler, esnek yapıya sahip olmaları, piyasadaki boşlukları hızlı doldurmaları ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyini azaltmaları ile ekonomilerde önemli bir yeri doldurmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bankalar sektörde söz sahibi olmakta zorlanan ya da daha fazla üretim amacında olan işletmelere kredi sağlamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren hemen hemen her banka birbirine yakın koşullarda KOBİ kredisi vermektedir. KOBİ kredilerini diğer kredilerden ayıran bazı özellikler ise şu şekildedir:

-Esnek Ödeme Seçenekleri

-Ticari Ek Hesap Sahipliği

-Uygun Faiz Oranları

-Sektöre Göre Çözümler

-Kadın İşletmecilere Tanınan Kolaylıklar

-KOSGEB Kapsamında Hibe Krediler

-KOSGEB Kapsamında Faizsiz Kredi İmkânı

Kobi Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar

Kobi Kredisi Almak İstenyenler Ne Yapmalı

KOBİ Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

KOBİ tanımı altına giren bir işletme sahibiyseniz ve işletmenizin yükü ağır gelmeye başladıysa ya da işletmenizi daha üst seviyelere yükseltmek isteğindeyseniz yapmanız gereken en ideal çözüm KOBİ kredisi kullanmak olacaktır.

KOBİ kredisine başvurmak için öncelikle KOBİ standartlarını taşımanız gerekmektedir. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyorsanız çalıştığınız bir banka varsa ona, yoksa diğer bankalara gidip bilgi sahibi olabilirsiniz. Bankaların vermiş olduğu kredilerin faiz oranlarına ve size sunmuş oldukları ayrıcalıklara bakarak bir tanesinde karar kılmanız gerekiyor.

KOBİ kredisi için karar kıldığınız banka sizden bir takım evrakları tamamlayıp yanınızda götürmenizi isteyecektir. Bahsi geçen evraklar yine bankaların iç politikalarınca ufak tefek farklılıklar gösteriyor olsa da genel anlamda aynıdırlar. Sizlerden isteyecekleri evraklar şu şekildedir:

Tüzel olarak başvuru yapılıyorsa eğer (Kefiller de dâhil);

– İşletmenin Ortaklarına ve Kefillerine ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri

– İşletmede Hak Sahibi Olanların İmza Sirküleri

– Varsa; Oda Kayıt Bilgileri

– Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve En Son Gazete)

– Vergi Levhası

– Son 2 Yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu

– Varsa Ortaklara ve Şirkete ait Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

Şahıs olarak başvuru yapılıyorsa eğer (Kefiller de dâhil);

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– İmza Beyannamesi

– Varsa Oda Kayıt Belgesi

– Son 2 Yıla ait Vergi Levhası,

– Son 2 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

– Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)