İhbar Tazminatı Nedir? Kimler İhbar Tazminatı Alır Nasıl Hesaplanır? | İyi Getiri - Para Kazanma Portalı

İhbar Tazminatı Nedir? Kimler İhbar Tazminatı Alır Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatını kimler alabilir? İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? gibi birçok soru çalışanlarca en çok düşünülen durumların başında geliyor. İşveren ve çalışanların her zaman bu konuda az yada çok bazı önemli noktaları bilmesi gerekir. Bizde İhbar tazminatı ile detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için bu konuda ihbar tazminatını ele aldık.

İhbar Tazminatı Nedir?

Hem çalışanların hemde işverenlerin haklarını korumak amaçlı çıkarılan İhbar Tazminatı, her iki tarafında önceden haber vermeden yani yapılan bildirimsiz fesihleri engellemek için çıkarılmış tazminat türüdür. Bu caydırıcı kuralda amaç iki taraf açısından da ortaya çıkacak zararı karşılamaktır. Daha detaylı açıklayacak olursak, İhbar Tazminatı; işveren aşağıda belirtilen ihbar süreleri dışında çalışanını işten çıkaramazken, çalışanda yine aşağıda belirtilen bildirim süreleri dışında işten çıkamaz. Eğer bu belirtilen sürelere uyulmadan iki taraftan biri iş akdini sonlandırırsa tazminat ödemek zorundadır.

Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?

İhbar tazminatını hem işveren hemde çalışan alabilir. Belirtilen süreler dışında herhangi bir bildirim yapmadan iş akdini sonlandıran taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Bu belirtilen kurallara uymayan hangi tarafsa onun ödeme yapması gerekir. Bu kişi işçide işveren de olabilir. Bu nedenle sorusunun cevabı kısaca; işveren ve işçilerdir.

İhbar Tazminatı Süreleri 2019

Çalışan veya işveren tarafından iş akdi sonlandırmadan önce bildirimler için yapılacak ihbar süreleri aşağıda verilmiştir. Eğer aşağıda verilen ihbar sürelerine uygunsuz bir şekilde bir işveren olarak işçinizi işten çıkarırsanız yada bir çalışan olarak bu sürelere aykırı şekilde işten ayrılırsanız ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Örnekle anlatacak olursak, bir işveren 6 aydan az çalışan işçisini ihbar süresine uymadan işten çıkarırsa bu çalışana 14 günlük hakkı olan ücretini ihbar tazminatı olarak ödemek zorundadır. Ya da tam tersi bir şekilde gerçekleşir de 6 aydan az çalışan işçi ihbar süresine uymaksızın işinden ayrılırsa 14 günlük çalışma ücretini yine ihbar tazminatı olarak işverene ödemek zorundadır.

  • 6 aydan az çalışan işçi: 14 gün
  • 6 ay – 1,5 yıl arası çalışan işçi: 28 gün
  • 1,5 yıl – 3 yıl arası çalışan işçi: 42 gün
  • 3 yıldan fazla çalışan işçi: 56 gün
Küçük Şehirlerde Büyük Paralar Kazandıracak İş Fikirleri

Başlıklar1 Memleketiniz Neyle Meşhursa Onu Pazarlayın2 Kent Firma Rehberi Dergisi veya Sitesi Oluşturun3 Emlak/Gayrimenkul Danışmanlığı Yeni bir işe girişmek için yaşadığınız kentin...

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatının hesaplaması yapılırken ihbar süresi ve kıdem günü göze alınarak tazminat hesaplaması yapılır. İhbar tazminatı hesaplanırken, kıdem tazminatı hesaplamasına ek olarak gelir vergisi kesintisi de bu hesaplamaya dahil edilmektedir. Gelir vergisi denilen olayda her ay alınan brüt maaşın toplamıdır. Örneğin; 2000 TL brüt maaşı olan birisi 7. aydaki toplam gelir vergisi matrahı 14.000 TL’dir. Gelir vergisi kesintisi her yıl başında belirlenen Gelir Vergisi Tarifesine göre her ay maaşından düşülür. İhbar tazminatı hesaplaması yapılırken de gelir vergisi tarifesine göre hesaplama yapılmaktadır.

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL’ye kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20%
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası 27%
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

35%

İhbar Tazminatı Hesaplaması 2019

İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır

İhbar tazminatı hesaplaması yapma

Not: Gelir vergisi %15 kabul edilerek yapılan hesaplamadır.
Brüt Ücret = 2.000 TL
Giriş Tarihi = 02.06.2005
Çıkış Tarihi = 10.08.2017
Günlük Ücreti = 2.000 / 30 = 66,66 TL
Günlük Yemek Ücreti = 5,60 TL
Günlük Servis Ücreti = 4,30 TL
Günlük Ücret + Günlük Yemek + Günlük Servis = 76,56 TL
Kıdemi = (10.08.2017) – (02.06.2005) = 12 Yıl, 2 Ay, 9 Gün (Elle hesaplandığı için çıkan sonuca 1 gün eklenir.)
İhbar Süresi = 56 gün (3 yıl üzeri ihbar süresi 56 gündür.)
Brüt İhbar Tazminatı = 76,56*56 = 4.287,36
Damga Vergisi = 4.287,36*0,00759 = 32,54
Gelir Vergisi = 4.287,36*15/100 = 643,10
Net İhbar Tazminatı = 4.287,36 – 32,54 – 643,10 = 3.611,72

İhbar Tazminatı Maaştan Kesilebilir mi?

Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir.  İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.

İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre işçi veya işveren, iş sözleşmesini aşağıda belirten bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri:
– İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra
– İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
– İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
– İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi bu Kanunun 18 19 20 ve 21. maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18 19 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32. maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İş Kanunumuzda ihbar süreleri haftalıktır. (İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp ay hesabı yapılmaz. Bir hafta 7 gün olarak kabul edilir.