Evlat Edinme Halinde Yarı Zamanlı Çalışma | İyi Getiri - Para Kazanma Portalı

Evlat Edinme Halinde Yarı Zamanlı Çalışma

Memurlar için yarı zamanlı çalışma izni alabilecekleri yeni haklar getirildi. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmeleri sırasında, çocuğu olan veya evlat edinen memurlara ilişkin yeni haklar getirilirdi. Meclis Genel Kurulu’nda verilen önergelerle tasarının bu konudaki bazı düzenlemeleri değiştirildi. Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında verilen önergelerle ilgili düzenlemelerde yapılan değişiklikler şöyle:

Evlat Edinme Halinde Ücretli Yarım Zamanlı Çalışma

  • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memur ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi hâlinde memur olan eş, istekleri üzerine kullanabilecekleri 8 haftalık izin süresi bitiminden itibaren, belli bir süre özlük haklarına dokunulmaksızın yarım zamanlı olarak çalışabilecek.
  • Yarım zamanlı çalışılacak süre, doğum yapan kadına birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay olarak tanınan şekilde olacak. Evlat edinilen çocuğun engelli doğmuş olması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde engellilik durumunun tespit edildiği durumlarda, yarım zamanlı çalışma süresi 12 ay olarak uygulanacak. Memurun yarım zamanlı çalışma süreleri ilgili kurum tarafından belirlenecek.
  • Ücretli yarım zamanlı çalışma hakkından, Kanunun yürürlük tarihinden önce evlat edinilmiş olmakla birlikte çocuğun teslim tarihinden itibaren henüz iki ay geçmemiş olması durumunda veya engelli çocuktan dolayı söz konusu 12 aylık sürenin geçmemiş olması durumunda da yararlanılabilecek.
Kadın Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

Başlıklar1 Kadın Girişimcilere Ne Kadar Destek Veriliyor?2 Kadın Girişimci Desteklerinin Avantajları Nelerdir?3 Kadın Girişimcilere Hangi Alanlarda Destek Veriliyor? KOSGEB tarafından sunulan hibe...

Evlat Edinme Halinde, Yarım Ücretle Yarım Zamanlı Çalışma

  • Bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eş, evlat edinme nedeniyle tanınan 8 haftalık ücretli izin ve ücretli yarım zamanlı izin sürelerinin bitiminden itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini isteyebilecek.
  • Yarım ücretle yarım zamanlı çalışma, Kanunun yürürlük tarihinden önce evlat edinilmiş olmakla birlikte henüz mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocuktan dolayı da mümkün olabilecek.

Evlat Edinme Halinde Aylıksız İzin

  • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memur ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi hâlinde memur olan eş, evlat edinme nedeniyle tanınan 8 haftalık ücretli izin ve ücretli yarım zamanlı izin sürelerinin bitiminden itibaren, 24 aya kadar aylıksız izin kullanabilecek.