Evde Bakım Maaşı | İyi Getiri - Para Kazanma Portalı

Evde Bakım Maaşı

Devlet tarafından engelli vatandaşlara bazı hizmetler sunulmaktadır. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak sunulan bu hizmetler engelli vatandaşların topluma katılmasını, hayatını daha kolay şekilde yaşayabilmesini sağlayan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin başında engelli vatandaşlar için özelleştirilmiş alanlar, iş imkanları, kamu personeli olma kolaylığı, hastane ayrıcalıkları gelse de en önemli imkanlardan biri de bakım hizmetidir. Engelli vatandaşlara bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sunulmaktadır. Bu bakım hizmetleri karşılığında devlet evde bakım maaşı vermektedir. Bu evde bakım maaşları ne kadar olacağı ise her yıl yeniden belirlenir.

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bakım Hizmetleri

Engelli vatandaşlara sunulan bakım hizmeti 3 şekilde gerçekleşir. Bunların ilki, engelli vatandaşlar için yapılmış olan devlete ait resmi rehabilitasyon merkezlerinde kişinin bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir. İkincisi ise özel rehabilitasyon merkezlerinde engelli vatandaşların bakımının gerçekleştirilmesi ve bu bakım masraflarının devlet tarafından karşılanmasıdır.

Bir diğer bakım hizmeti ise engelli vatandaşın bakım hizmetinin evde bir bakıcı vasıtasıyla verilmesi ve bakan kişiye devlet tarafından bakım maaşı ödenmesidir. 3. hizmet en çok tercih edilen bakım hizmetlerinin başında gelmektedir. Bu bakım hizmetinde engelli kişiler herhangi bir aile bireyi ve ya belirtilen yakın akrabalardan biri tarafından ev ortamında bakılabilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Birçok hasta ve engelli ailesi için evde bakım maaşı almak oldukça önemli bir konudur. Çünkü çoğu zaman, engelli çocuklarına ya da anne babalarına bakacak olan kişiler evlerinde kalmaları ya da işlerinde sıklıkla müsaade istemeleri ve bu sebeple işten çıkarılma risklerini fazla olduğu görünmektedir. Ayrıca sağlıklı ya da bakıma muhtaç birçok insanda olmayan pek çok ihtiyaç, engelli ya da hasta insanlar için mevcuttur. Bu sebeple her aile evde bakım maaşı ve finans desteği almak ister. Peki, evde bakım maşı almak için mevcut olması gereken kriterler nelerdir?

Evde Bakım Hizmetinden Yararlanabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Evde bakım maaşı almak için öncelikle uzman hekimler tarafından verilecek heyet raporu olarak isimlendirilen raporun alınması gerekmektedir. Bu raporda, engelli ya da bakıma muhtaç hastanın yüzdelik olarak bir oranla bakım maaşı alıp alamayacağı belirlenmiş olur. Fakat bu bakım maaşını almak için var olması gereken tek koşul değildir. Hasta bakım maaşına alacak heyet raporuna sahip olsa da bazen maddi yeterliliği olsa da bu maaşı alamayabilir. Bu maddi gelir ailenin birey sayısı ve bu sayının aile gelirine olan oranıyla belirlenmektedir. Bu oran şuanda üçte iki oranındadır. Asgari ücret olarak bilinen temel ücretin üçte ikisinden fazla ailede bir kişiye düşen gelir oranı mevcutsa o aileye bakım ücreti verilmesi mümkün değildir. Yani iki kişilik bir aileden tahmini olarak 1.694 liradan fazla bir gelir mevcutsa o aileye evde bakım gelir verilemez.

Evde bakım hizmetinden yararlanabilmek için devlet tarafından bazı şartlar sunulmuştur. Bu şartlara sahip olan kişilere evde bakım maaşı bağlanmaktadır. Bu şartlar:

  • En az %50 ve ağır engelli olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
  • Hayatını sürdürebilmek, yeme, içme, yürüme, uyuma gibi yaşamsal faaliyetlerini kendi başına tam olarak gerçekleştirmediğini gösteren muhtaçlık kriterlerine sahip olmak,
  • Belirli gelir durumu şartlarını sağlamak (Engelli kişinin ailesinde bulunan vatandaşların kişi başı aylık gelirinin asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi gerekmektedir).

Bu şartlara sahip olan kişiler, belgeler yoluyla durumlarını tespit ettirerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine dilekçe yoluyla başvuruda bulunabilirler. Evde bakım maaşı engelli kişinin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, annesi, babası, büyük annesi, büyük babası, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri, torunları ve torunlarının eşleri, yeğenleri, eşinin anne ve babası, halaları, teyzeleri, amcaları, dayıları ve bunların eşi gibi alt ve üst soy, yan soy ve kayın hısımlarına verilebilir. Evde bakım maaşı başvurusunda bulunduktan sonra internet üzerinden ve ya telefon yoluyla evde bakım maaşı sorgulaması yapılabilir.

Devlet tarafından yürütülen sosyal bir proje olan evde bakım maaşı projesi kapsamında kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli kişilere devlet tarafından bir maaş bağlanmaktadır. Bu maaş sayesinde engelli kişinin yeme, içme, sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bir engelli kişinin evde bakım aylığı alabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Evde bakım parası her engelliye verilmez. Peki, evde bakım maaşı almak için neler yapılmalı?

Evde Bakım Parası Almak İçin Yapılması Gerekenler

İlk olarak özürlü kişinin ilgili devlet hastanelerinden herhangi birinden özürlü sağlık raporu çıkarması ve bu raporda yer alan ağır özürlü kısmında evet yazısının bulunması gerekir. Ardından kişinin evde bakım parası alabilmesi için aranan bir başka özellik özürlünün ailesinin gelirinin kişi başına en fazla asgari ücretin 3 de 2 si kadar olmalıdır. Evde bakım ücreti almak için yerine getirilmesi gereken bir başka özellik engelli sağlık raporunda kişinin engelinin en az yüzde elli oranında olması gerektiğidir. Bu şartları yerine getiren hastalar için hastanın vasisi veya hastayı bakmayı kanunen kabul etmiş olan kişilere evde bakım hizmeti ücreti ödenir.

Evde Bakım Maaşı İçin Hangi Kuruma Başvuru Yapılmalıdır?

Evde bakım maaşı için özürlü kişinin vasisi veya kişinin bakımını üstlenen kişinin gerekli şartları yerine getirdikten sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kurum tarafından alınan başvurular değerlendirilir eğer özürlü kişi ve bakıcısı gerekli şartları sağlamışsa kişiye evde bakım maaşı ödenmeye başlanır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta gerekli şartlar ortadan kalktığı andan itibaren evde bakım maaşının otomatik olarak kesilmesi durumdur. Kişinin özürlülük oranında bir düşme olması durumunda veya ailedeki asgari ücret oranının artması durumunda evde bakım maaşı otomatik olarak kesilecektir.

Başvuruda İstenilenler

  • Özürlü ve bakıcı olarak başvuran kişinin, kimlik fotokopileri
  • Devlet hastanelerinden alınmış özürlü sağlık raporunun aslı ile birlikte fotokopisi
  • Özürlüye ait 2 vesikalık fotoğraf
  • Özürlüye ait var ise öğrenim durumunu gösteren belge
  • Özürlünün bir vasisi var ise veya mahkeme kararı ile bir vasisi atandı ise buna dair mahkeme kararını belirten belge
  • Özürlü kişinin anne ve babası boşanmış ise mahkemeden verilen belge

Başvurunun Sonuçlanma Zamanı

Başvuru şartlarına, uygun olan vatandaş tüm belgeleri tamamladıktan sonra incelenmeye alınmaktadır. Belli bir kratere göre sıralanan belgeler, sonucunda 2 ya da 3 hafta içerisinde özürlünün ve bakıcısının durumuna bakmak için ikamet ettiği adrese görevliler gelmektedir. Bütün şartlar, kontrol edildikten sonra sonucu 2 veya 3 hafta sonra öğrenebilir.

Evde Bakım Maaşı 2019 Yılında Ne Kadar Olacak

Evde bakım parası 2019 yılının Ocak ayında bin 149 liraya ve 2019 yılının Temmuz ayında ise bin 207 liraya yükselecek.