Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir? | İyi Getiri - Para Kazanma Portalı

Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir?

Her yılın son zamanlarında duymaya aşina olduğumuz ‘’Ocak ayı için asgari ücret miktarı ne kadar olacak?‘’ sorusunun cevabını bizlere komisyon tarafından verilir. Bu komisyon içinde birçok yetkiliyi barındıran asgari ücret komisyonudur. Çalışma bakanı başta olmak üzere işçi sendikaları ve işverenlerin temsilcileri tarafından belirleniyor. Bu belirleme de en önemli etkenin ülkenin ekonomik koşulları olduğunu söyleyebiliriz.

Ülke Ekonomisi ve Asgari Ücret

Ülkenin ekonomisi temele alınarak, bireylerin geçim sağlayabileceği düşünülen miktar asgari ücret adını almaktadır. Asgari ücretbelirlenirken çalışan vatandaşların alım gücüne bakılarak en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ölçüde bir miktar belirlenir. İşçi sendikaları ve işveren temsilcileri ile yapılan görüşmelerde çalışma bakanının onayı ile bu miktar ortaya çıkmaktadır. Komisyon belli bir tarihte toplanmaz, bakanlık tarafından çağırı yapıldığında bazen 2 yılda bir bazen de her yıl bu komisyon toplanır. Ücret belirlenimi yapılırken komisyonda bir oylama gerçekleşir. Oyların eşit çıkması gibi bir durum için de önlem alınmıştır. Komisyon başkanının verdiği oy ile son söz söylenmiş ve bir sonraki yıl için asgari ücret belirlenmiş olur. Yapılan oylama sonucunda karar için belli belgeler istenmektedir. Karar böylece resmileşmiş olmaktadır.

3 Adımda Yatarak Nasıl Zengin Olunur?

Zengin olma evresi her insanın aklından çoğu kez geçmiş hatta rüyalara kadar uzanmıştır. Kemal Sunal filmlerinden örnek verecek olur isek “Milyoner” talih...

İhtiyaca Yönelik Belirlemeler

Ülke şartlarına dayanılarak yapılan bu belirlenim asgari ücretlinin içinde bulunulan yılda ki harcama, ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yapıldığı da bilinmektedir. Bazı durumlarda asgari ücretin belirlenimde asgari ücret komisyonu başka yan kuruluşlara danışabilir, bilgi alabilir. Bazı veri ve analizlerin yapıldığı üniversite gibi kuruluşlar, içinde bulunulan yıl için araştırma yaparlar. Bu araştırmalar için 2018 verilerini örnek gösterebiliriz ve 2019 için belirlenen asgari ücret için kullanıldığını söyleyebiliriz. Böylece doğrudan geçim oranları hesaplanmış olup, ihtiyaca göre belirlenim yapılmaktadır.

Getirinin Sonuç Neticeleri

Yapılan tüm araştırmalar, sunulan tüm veriler komisyon tarafından gizli tutulmaktadır.  Üniversite bazında çalışmaya katılan yetkili kişiler içinde bu gizlilik esastır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca en az 2 yılda bir toplanan asgari ücret komisyonu 2017 yılında da toplanmıştır. Bu yıl 2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve asgari ücretlinin geçim şartlarının ağırlaşması ile birlikte 2019 için bir çağrı oluşturulmuştur. Böylece asgari ücret 2019 yılı için 2020 Türk lirası olarak belirlenmiş olup dar gelirlinin cebine girecektir. Sonuç itibari ile ne kadar asgari ücret yükseltilse yine Türkiye içerisinde yapılan zam kdv gibi durumlar yükseltildikçe değişen bir durum gözükmemektedir. Bu nedenle hayat şartları her zaman stabil olarak monoton bir rekabet içerisinde olacak.

Türkiye’de Yıllara Göre Asgari Ücret Fiyatları

Ülkemizde 2003’ten günümüze kadar olan asgari ücret fiyatlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Asgari Ücret Fiyatları

Türkiye’de yıllara göre asgari ücret fiyatları nasıl değişmiştir.